Bộ lắp ráp TRẠM TRỰC THĂNG CHỮA CHÁY – Fire Helicopter

199.000